【www.wjsss.com--梦见鱼】

[field:fulltitle/]

  (1)鱼尾奸门为妻妾宫之正部,鱼尾丰满者,主妻宫贤淑,而无刑克,鱼尾纹一条而上仰,主妻强而有操持,及偕老无伤,鱼尾有痣主刑妻而续弦,女主刑夫而重嫁,鱼尾有燕尾纹,主重配,鱼尾双纹,主两妻,鱼尾三纹,主三妻,鱼尾四纹,主四妻,鱼尾纹平破者,克妻宫,而重配,鱼尾纹下反,主刑三妻,如鱼尾有十字纹主生离,又主再婚。

  (2)命宫生痣主克妻而再配,亦主夫妇不和,意见不一,有生离者,有刑三妻者,有官讼不休,而后离者,一为再嫁之妇为婚配,一为病妻之例,而中年刑克及收娼妓。

  (3)两颧尖突而起尖峰者,主刑妻而重配,女格亦主刑夫,故颧骨宜高近目尾不是尖峰,圆而突方无刑克,否则有嫡庶之配,及二妾三妾,两腮方突犄角,亦主嫡庶之妻。

  (4)年寿间断者,主刑妻克子,中年断弦而续弦。印堂冲破初年刑妻克子,而续配,兰庭弱小而晚年失藕而居,此皆刑克而重配之格,眉棱高而腮突主纳奴婢为妾。两眉断裂也主刑妻。  此外,男子桃花面,带女声,女子带男声,女子口阔大,女子结喉,女子寒毛多,长胡须都为克夫相.主婚姻不顺.

本文来源:http://www.wjsss.com/zhougongjiemeng/138744/